Obec Lietava

 


Celkové výsledky skríningového testovania
na prítomnosť koronavírusu Covid - 19 v Obci Lietava
 
 
Termín testovania: 23. 01. 2021 - 24. 01. 2021 
 
Počet testovaných osôb:                                                    718
Počet testovaných osôb s pozitívnym výsledkom:               2
 
zdroj: obecný úrad
 
 

POĎAKOVANIE

Dovoľte, aby som sa v mene Obce Lietava úprimne poďakoval zdravotníckym pracovníkom, prílušníkom Policajného zboru, dobrovoľníkom z radov občanov, príslušníkom DHZO Lietava, zamestnancom obecného úradu a základnej školy za pomoc a podporu pri zabezpečení opatrení skríningového testovania na vytvorenom odbernom mieste v obci. Vďaka ich podpore a pomoci sa podarilo stanovené úlohy splniť. 

Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce

ĎAKUJEME ...

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

 zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.