Obec Lietava

OZNAM
Obecný úrad Lietava, na základe "Záznamu z rokovanie  Krízového štábu OkrÚ Žilina" žiada imobilných občanov, prípadne ich zákonných zástupcov /rodinných príslušníkov/, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti COVIDU-19 formou výjazdového tímu VÚC Žilina, môžu sa nahlásiť na Obecný úrad Lietava do 29.4.2021. Zároveň oznamujeme, že druh vakcíny si v tomto prípade nemôžu vybrať.
Nahlásenie môžete vykonať telefonicky na č. : 041/5971027, 0902890738 alebo  e-mailom- oulietava@lietava.info / pri nahlasovaní e-mailom napíšte aj telefónny kontakt/
​zdroj:obecný úrad
Zber papiera
výmenou za toaletný papier sa v našej obci uskutoční
dňa 22.4.2021 /vo štvrtok/ nasledovne:
1500 pred Jednotou v Majeri
1530 pred OcÚ v Lietave
1600 v Lietavskej Závadke
zdroj:obecný úrad

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

 zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.