Obec Lietava

KOMISIE ZRIADENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

 
 
   Komisie sú zriadené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lietave  č. 1/2011, č. 2/2011 a č. 6/2011/, ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Vo svojej činnosti sa riadia Rokovacím poriadkom komisií schváleným obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 2/2011v znení zmien a doplnov. 
 
 
... strránka vo výstavbe ...
 
 
Komisia miestneho rozvoja a výstavby
Predseda:
Členovia:  
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda:
Členovia:
 
Komisia finančná a správy majetku obce
Predseda:
Členovia:
 
Komisia školstva, mládeže a sociálnych vecí
Predseda:
Členovia:  
 
Komisia kultúry a cestovného ruchu
Predseda:
Členovia:
Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
Členovia:
pdf rok-poriadok-komisii 227.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.