Obec Lietava

KOMISIE ZRIADENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

 
 
   Komisie sú zriadené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lietave  č. 6/2018, ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Vo svojej činnosti sa riadia Rokovacím poriadkom komisií schváleným obecným zastupiteľstvom. 
  
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ing. Stanislav Košša
Členovia: Emília Hubočanová, Ing. Jozef Balvín
 
Komisia finančná, školstva, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Petra Melišíková
Členovia: Mgr. Tatiana Obložinská, Mgr. Adriana Surovčíková, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
 
Komisia verejného poriadku, miestneho rozvoja a životného prostredia
Predseda: Bc. Jaromír Brezáni
Členovia: František Koša, Ing. Juraj Svitana
pdf rok-poriadok-komisii-2018 143.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.