Obec Lietava

Zamestnanci obce  
 
  Zamestnanci obecného úradu
 Martina Brezániová  Referát ekonomiky, financií a personálnych vecí
 Oľga Tomaščíková   
 Matrika
 Referát miestnych daní, poplatkov a stavebných vecí
 Mária Čibenková  Referát sociálnych vecí a kultúry, správa cintorínov
Ing. Milan Matejkov Hlavný kontrolór obce (čiastočný pracovný úväzok)
 
                   
                  ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti):  predseda:   Mária Čibenková,
                                                                       
                                                                                       
       
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.