Obec Lietava

ZÁVADSKÉ ŽENY - 10 ročné

ZÁVADSKÉ ŽENY - 10 ročné

Folklórna spevácka skupina ZAVADSKE ŽENY z Lietavskej Závadky oslávila 10 rokov trvania v auguste 2006. Pri tejto príležitosti uskutočnila koncert v Lietavskej Závadke pod názvom „Ľudová pieseň v Lietavskej doline" za účasti hosťujúcich súborov a uviedla do života 3.jubtlejné CD. Na CD je zachytená prierezová činnosť skupiny za uplynulé obdobie v trvaní 80 minút a informácie o skupine. Za obdobie 10 rokov zozbierali a naspievali asi 150 starodávnych ľudových piesní z lietavskej doliny a okolia Žiliny. Vystupujú hlavne v regióne, ale aj v ďalších častiach Slovenska, zúčastňujú sa festivalov a spolupracujú so slovenským rozhlasom a televíziou. Svojím spevom zaujmú hlavne starších, ale na vystúpenia chodí aj mladá generácia.
FSS „Závadské ženy" ďakuje za pomoc a podporu Obecnému úradu Lietava, Regionálnemu osvetovému stredisku Žilina, Domu Matice slovenskej v Žiline, Žilinskému samosprávnemu kraju a Ministerstvu kultúry SR. Veľká úcta a poďakovanie patrí všetkým členom súboru za zachovávanie tradícií našich predkov pre súčasnosť a budúce generácie.
Návštevníci Lietavskej Závadky môžu CD získať v obecnom múzeu Lietavskej doliny, kde je aj pútnické miesto Matúšovho kráľovstva a predávajú sa tam aj regionálne suveníry. 
                                                                                          Tel. kontakt; 041/597 11 44
                                                                                             Helena Zjavková
                                                                                         vedúca FSS Závadské ženy
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.