Obec Lietava

pdf vyzva-na-predkladanie-ponuk_8990_-_wyp 64.1 KB
pdf sutazne_podklady 916 KB
pdf priloha-c-1_sprievodna-sprava-architektura 300 KB
pdf priloha-c-2_technicka-sprava-architektura 559.1 KB
pdf priloha-c-3_staticke-posudenie 4 MB
pdf priloha-c-4_technicka-sprava-vykurovanie-a-hydraulicke-vyregulovanie 906.5 KB
pdf priloha-c-5_technicka-sprava-elektroinstalacia 288.2 KB
pdf priloha-c-6_technicka-sprava-plynoinstalacia-rozvod-plynu 449.4 KB
pdf priloha-c-7_situacia-architektura 88.2 KB
pdf priloha-c-8_podorys-1-np-buracie-prace-architektura 386.8 KB
pdf priloha-c-9_podorys-2-np-buracie-prace-architektura 294.5 KB
pdf priloha-c-10_podorys-1-np-novy-stav-architektura 425.5 KB
pdf priloha-c-11_podorys-2-np-novy-stav-architektura 335.1 KB
pdf priloha-c-12_rez-a-a-buracie-prace-architektura 148.6 KB
pdf priloha-c-13_rez-a-a-novy-stav-architektura 195.7 KB
pdf priloha-c-14_pohlad-juhovychodny-1-architektura 110.7 KB
pdf priloha-c-15_pohlad-juhovychodny-2-architektura 184.2 KB
pdf priloha-c-16_pohlad-severozapadny-1-architektura 136.7 KB
pdf priloha-c-17_pohlad-severozapadny-2-architektura 153 KB
pdf priloha-c-18_pohlad-juhozapadny-1-architektura 123.6 KB
pdf priloha-c-19_pohlad-juhozapadny-2-architektura 143.5 KB
pdf priloha-c-20_pohlad-severovychodny-1-architektura 123.1 KB
pdf priloha-c-21_pohlad-severovychodny-2-architektura 144.1 KB
pdf priloha-c-22_vypis-okien-a-dveri-1-architektura 141.6 KB
pdf priloha-c-23_vypis-okien-a-dveri-2-architektura 140.1 KB
pdf priloha-c-24_vypis-okien-a-dveri-3-architektura 138.4 KB
pdf priloha-c-25_vypis-okien-a-dveri-4-architektura 136 KB
pdf priloha-c-26_podorys-strechy-architektura 88.2 KB
pdf priloha-c-27_podorys-1-np-vykurovanie-a-hydraulicke-vyregulovanie 935.4 KB
pdf priloha-c-28_podorys-2-np-vykurovanie-a-hydraulicke-vyregulovanie 875.9 KB
pdf priloha-c-29_podorys-strechy-vykurovanie-a-hydraul-vyregulovanie 163.9 KB
pdf priloha-c-30_schema-zapojenia-vykurovanie-a-hydraul-vyregulovanie 562.9 KB
pdf priloha-c-31_podorys-1-np-elektroinstalacia 291.7 KB
pdf priloha-c-32_podorys-2-np-elektroinstalacia 264.1 KB
pdf priloha-c-33_podorys-1-np-plynoinstalacia 256.4 KB
pdf priloha-c-34_okuranie-a-vetrania-kotolne-plynoinstalacia 197.2 KB
pdf priloha-c-35_schema-rozvodu-plynu-plynoinstalacia 222.2 KB
pdf priloha-c-36_situacia-plynoinstalacia 93.7 KB
pdf priloha-c-37_vykaz-vymer-stavebne-prace 90.4 KB
xls priloha-c-37_vykaz-vymer-stavebne-prace 92 KB
pdf priloha-c-38_vykaz-vymer-vykurovanie-a-hydraulicke-vyregulovanie 100.6 KB
xls priloha-c-38_vykaz-vymer-vykurovanie-a-hydraulicke-vyregulovanie 219.5 KB
pdf priloha-c-39_vykaz-vymer-elektroinstalacie 311 KB
xls priloha-c-39_vykaz-vymer-elektroinstalacie 30 KB
pdf priloha-c-40_vykaz-vymer-plynoinstalacie 379.4 KB
xls priloha-c-40_vykaz-vymer-plynoinstalacie 26.5 KB
pdf priloha-c-41_tepelnotechnicky-posudok 2.5 MB
pdf priloha-c-42_energeticky-audit 4.3 MB
pdf priloha-c-43_-dialux 1.1 MB
doc jed 593.5 KB
doc navrh-uchadzaca-na-plnenie-kriteria-na-hodnotenie-ponuk 81 KB
doc navrh-zmluvy-o-dielo 154.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.