Obec Lietava

TERMÍNY ZBERU PLASTOVÝCH VRIEC V ROKU 2019

 
V roku 2019 bude zabezpečovaný zber vriec - obaly z plastov /PET fľaší, TETRA pakov, plechovníc z piva a nápojov/ a ich odvoz na spracovanie a likvidáciu v zbernom dvore Združenia obcí Rajecká dolina v nasledovných termínoch:
 
   I. polrok:                          II. polrok:

08. 01. 2019            23. 07. 2019
05. 02. 2019            20. 08. 2019
05. 03. 2019            17. 09. 2019
26. 03. 2019            15. 10. 2019
23. 04. 2019            12. 11. 2019
28. 05. 2019            10. 12. 2019
25. 06. 2019            
 
Separovaný odpad je potrebné uložiť v uzatvorených plastových vreciach na dostupné miesto pred rodinným domom v určených termínoch, za účelom ich centrálneho zberu zamestnancami obce. O termínoch mesačných zberov, príp. ich zmene budú občania obce informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
 
zdroj: obecný úrad
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.