Obec Lietava

TERMÍNY ZBERU PLASTOVÝCH VRIEC V ROKU 2020

 
V roku 2020 bude zabezpečovaný zber vriec - obaly z plastov /PET fľaší, TETRA pakov, plechovníc z piva a nápojov/ a ich odvoz na spracovanie a likvidáciu v zbernom dvore Združenia obcí Rajecká dolina v nasledovných termínoch:
 
   I. polrok:                          II. polrok:

07. 01. 2020            20. 07. 2020
03. 02. 2020            17. 08. 2020
02. 03. 2020            14. 09. 2020
30. 03. 2020            12. 10. 2020
27. 04. 2020            09. 11. 2020
25. 05. 2020            07. 12. 2020
               22. 06. 2020            
 
Separovaný odpad je potrebné uložiť v uzatvorených plastových vreciach na dostupné miesto pred rodinným domom v určených termínoch, za účelom ich centrálneho zberu zamestnancami obce. O termínoch mesačných zberov, príp. ich zmene budú občania obce informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
 
zdroj: obecný úrad
DOBA PLASTOVÁ
V sobotu 23.3.2019 sme siedmi dobrovoľníci (z toho tri deti) vyzbierali v priebehu troch hodín 20 vriec odpadkov v okolí rieky a hlavnej cesty v smere Lietava-Majer po Lietavskú Lúčku. Odpad bol naozaj pestrý: plastové fľaše a obaly, plechovky, sklo, odevy, pneumatiky, káble, autobatérie... Dokonca sme našli odhodené mŕtve šteniatka. Kedy konečne nezodpovední ľudia pochopia, že odpadky do prírody nepatria?! Veľká vďaka všetkým zúčastneným a našim podporovateľom. Tešíme sa, že sme svojou trochou prispeli ku krajšiemu životnému prostrediu.           Tomáš Bielik
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.