Obec Lietava

TERMÍNY ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI V ROKU 2018

 
V roku 2018 bude zabezpečovaný zber zložiek separovaného odpadu /PET fľaší, TETRA pakov, plechovníc z piva a nápojov/ a ich odvoz na spracovanie a likvidáciu v zbernom dvore Združenia obcí Rajecká dolina v nasledovných termínoch:
 
   I. polrok:                          II. polrok:

10. 01. 2018            25. 07. 2018
07. 02. 2018            22. 08. 2018
07. 03. 2018            24. 09. 2018
11. 04. 2018            24. 10. 2018
09. 05. 2018            21. 11. 2018
06. 06. 2018            19. 12. 2018
29. 06. 2018            
 
Separovaný odpad je potrebné uložiť v uzatvorených plastových vreciach na dostupné miesto pred rodinným domom v určených termínoch, za účelom ich centrálneho zberu zamestnancami obce. O termínoch mesačných zberov, príp. ich zmene budú občania obce informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
 
zdroj: obecný úrad
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.