Obec Lietava

Obyvatelia obce Lietava

V obci žije spolu:  1434 obyvateľov. /údaj k 12/2013/.

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

 
- nájomná zmluva
- list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
- kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
- občiansky preukaz - slovenský
- sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.