Obec Lietava

Základné informácie k priznaniu dane z nehnuteľností

 
Každý, kto sa stane vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti /pozemok, dom, byt, alebo nastane u neho zmena, je povinný do 30 dní si splniť ohlasovaciu povinnosť daňových subjektov /daň z nehnuteľností/.                           
 
Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností,u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.                           

Podrobné informácie nájdete v príslušnom VZN.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.