Obec Lietava

Správne poplatky
v  zmysle  zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov,
v zmysle zákona č. 286/2012 Z.z. o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1. 1. 2013

a platných všeobecne záväzných nariadení Obce Lietava.
 

 

 
pdf poplatky 81.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.