Obec Lietava

HROMADNÝ ODBER KRVI

 
     Dňa 19. mája sa uskutočnil v našej obci hromadný odber krvi v Miestnom osvetovom stredisku. Odberu sa zúčastnilo 27 bezpríspevkových darcov krvi z radov našich občanov. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Veľmi nás teší, že sú medzi nami ľudia so silným sociálnym cítením a majú snahu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
     Veríme, že hromadný odber krvi nebol v našej obci posledný krát.  
                                                                                                                    Ďakujeme!
MO ČK a OcÚ Lietava     
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.