Obec Lietava

Uvítanie detí do života 2013

                                                                     "Z nehy a lásky narodí sa človek,
                                                                      maličké zrnko zrelých ľudských tiel.
                                                                      Z nehy a lásky narodí sa človek,
                                                                      najväčší zázrak, aký pozná svet." 
 
Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou udalosťou, všetci sa úprimne tešia na jeho príchod. V stredu 27.2.2013 sme sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Lietave stretli, aby sme aj my vyjadrili svoje potešenie nad touto skutočnosťou a oslávili zrodenie nového života v našej dedine.
Konala sa slávnosť "Uvítania detí do života", ktorá bola spojená so slávnostným zápisom do Pamätnej knihy obce Lietava. Na slávnosť boli pozvaní novorodenci, ktorí sa narodili v roku 2012 a majú trvalý pobyt v obci - Kristína Zrebná, Vanesa Súľovská, Tamara Čurajová, Zoja Brezániová, Patrícia Žideková, Natália Belanová, Adela Masná, Alexandra Moravcová, Stela Tužinčinová, Viktória Vetorová, Ján Hudec a Viktória Fandáková.
 Po úvodnej básni a slávnostnom príhovore starostu Ing.Pavla Gašpierika nasledovalo samotné privítanie. Rodičia dieťatko položili do kolísky, podpísali sa do Pamätnej knihy obce a od starostu a zástupcu p. Metoda Gašpierika si prevzali pamätný list, vecný dar, kvet a finančný príspevok.
Na záver nastalo spoločné fotenie a slávnostný prípitok.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.