Obec Lietava

Lietavské letné slávnosti 2013

 
 "LIETAVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI 2013"
 
 
     Dňa 3. augusta 2013 obec Lietava v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom Žilinského samosprávneho kraja, Farským úradom Lietava, organizáciami a dobrovoľníkmi z radov občanov usporiadali pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda tretí ročník kultúrno-spoločenského podujatia "Lietavské letné slávnosti 2013", ktorého cieľom bol návrat k ľudovým tradíciám a zvykom našich predkov. V rámci podujatia nás poctili návštevou páni predseda a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, prednosta Mestského úradu Žilina, starostka a starostovia okolitých obcí Ovčiarsko, Podhorie, Brezany, Bitarová a Porúbka, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska Žilina, ktorým všetkým patrí poďakovanie za prijaté pozvanie a podporu. Podujatie bolo zahájené slávnostným dožinkovým sprievodom obcou, sv. omšou v areáli Základnej školy Lietava s odovzdávaním dožinkových vencov a krájaním slávnostných tôrt darovaných predsedom ŽSK a obcou Lietava. V rámci programu vystúpili folklórne a spevácke skupiny z regiónu, talentované deti z Lietavy a cvičiace ženy, organizované boli prezentácie obce, organizácií a združení. Pri rôznych súťažiach a sprievodných podujatiach si "na svoje" prišli nielen tí najmenší, ale i dospelí pri súťaži vo varení halušiek a futbalovom turnaji usporiadanom pod hlavičkou ŠK Lietava. Remeselný jarmok spojený s ukážkami prác remeselných majstrov, včelárov, keramikárov, kováčov, rezbárov, pekárov, čipkáriek zo spolku Živena a ďalších dotváral slávnostnú atmosféru.
   Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, účinkujúcim, remeselníkom, dobrovoľníkom, pohostinstvám s obsluhou, členom ŠK Lietava, bez prispenia ktorých by nebolo možné podujatie úspešne zorganizovať. Zvlášť patrí poďakovanie organizačnému tímu, ktorého viac ako štrvťročná príprava a snaha nevyšla nazmar. Ďakujeme a tešíme sa o rok.
 
zdroj: obecný úrad
             
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.