Obec Lietava

Najstaršia občianka Lietavy oslávila storočnicu ...

Najstaršia občianka Lietavy oslávila storočnicu ...

Dňa 16. novembra 2013 sa dožila naša spoluobčianka pani Katarína Šišiaková, rodená Habrúnová, významné životné jubileum 100 rokov života. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Lietave slávnostné posedenie za prítomnosti rodinných príslušníkov, zástupcov obce a hostí, počas ktorého milej oslávenkyni zablahoželali a odovzdali dary pán dekan Mons. Stanislav Belák, starosta obce Ing. Pavol Gašpierik a prítomní hostia. Okrem darčekov sa pani Šišiaková mohla tešiť aj z vystúpenia folklórnej speváckej skupiny Závadské ženy a Chládekovcov. Pani Katarína Šišiaková je najstaršou obyvateľkou obce Lietava. Narodila sa 16. novembra 1913 v Lietave kde prežila celý svoj život. Spolu s manželom Cyrilom mali päť detí a teší sa z dvoch vnučiek, osem vnukov, desať pravnukov a troch pravnučiek. Počas svojho života zažila toho veľa, pracovala na majeroch a v miestnom družstve. Prežila chvíle, na ktoré spomína s úsmevom, ale aj také, ktoré boli ťažké a smutné. Dnes má na tvári úsmev a okolo seba rozdáva lásku a pokoru, s ktorou oslávila aj svoje krásne jubileum.

Milej jubilantke prajeme hlavne veľa pevného zdravia a množstvo krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny.

Zdroj: obecný úrad

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.