Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
07.08.2020 Zmluva o poskytovaní...č.: 202006724
poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
1
105.60 Disig, a.s., zastúpený registračnou autoritou BROS Computing, s.r.o.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail