Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
31 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
13081688
24.00 05.06.2013
07.06.2013
08.08.2013
30 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1.splátka nedoplatku plynu
4600154806
467.29 13.05.2013
13.05.2013
08.08.2013
29 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zemný plyn
7184446649
694.00 03.05.2013
10.05.2013
08.08.2013
28 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
4749914855
14.78 07.05.2013
10.05.2013
08.08.2013
27 35908718 RAABE
Haló, je tam písmenko? (metodický materiál)
21310181
28.36 02.05.2013
10.05.2013
08.08.2013
26 35908718 RAABE
Dieťa v centre pozornosti - odborná publikácia
21309954
28.25 02.05.2012
10.05.2013
08.08.2013
25 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová a účtovná agenda - marec 2013
182013
56.00 08.05.2013
10.05.2013
08.08.2013
24 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
133.00 04.01.2013
03.04.2013
08.08.2013
23 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
133.00 04.01.2013
10.05.2013
08.08.2013
22 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
13081323
24.00 06.05.2013
10.05.2013
08.08.2013
21 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zemný plyn
7257759476
694.00 03.04.2013
03.04.2013
08.08.2013
20 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
9748928218
14.32 08.04.2013
17.04.2013
08.08.2013
19 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3131002846
125.17 20.03.2013
03.04.2013
08.08.2013
18 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu
4013002036
18.63 09.04.2013
17.04.2013
08.08.2013
17 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová a účtovná agenda - február 2013
102013
56.00 03.04.2013
03.04.2013
08.08.2013
16 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
13080953
24.00 02.04.2013
03.04.2013
08.08.2013
15 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zemný plyn
7267724060
694.00 05.03.2013
12.03.2013
08.08.2013
14 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.splátka nedoplatku plynu
4600152816
723.00 20.02.2013
12.03.2013
08.08.2013
13 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1.splátka nedoplatku plynu
4600152816
724.18 20.02.2013
22.02.2013
08.08.2013
12 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
2747948313
14.32 07.03.2013
12.03.2013
08.08.2013
11 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová a účtovná agenda - január 2013
022013
56.00 11.03.2013
12.03.2013
08.08.2013
10 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
13080591
24.00 06.03.2013
12.03.2013
08.08.2013
9 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
133.00 04.01.2013
12.03.2013
08.08.2013
8 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
13080214
24.00 04.02.2013
08.02.2013
08.08.2013
7 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
0746965351
14.75 05.02.2013
08.02.2013
08.08.2013
6 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zemný plyn
7262705187
694.00 05.02.2013
08.02.2013
08.08.2013
5 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
133.00 04.01.2013
08.02.2013
08.08.2013
4 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3121032907
212.34 13.01.2013
30.01.2013
08.08.2013
3 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu
4011012450
28.63 03.01.2013
27.01.2013
08.08.2013
2 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
2745987280
19.31 07.01.2013
09.01.2013
08.08.2013
1 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
zemný plyn
7312632223
694.00 04.01.2013
28.01.2013
08.08.2013
« späť 1 3 6 7 8 9 10 ďalej »