Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
231 36660914 SB WOOD, s.r.o.
edukačné pomôcky
0395
101.09 22.05.2015
17.06.2015
22.10.2015
230 35763469 Slovak Telekom, a.s.
tablet
7504750760
20.99 28.05.2015
05.06.2015
22.10.2015
229 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
150393
21.24 03.06.2015
05.06.2015
22.10.2015
228 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
15081608
24.00 03.06.2015
05.06.2015
22.10.2015
227 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - apríl 2015
150284
59.40 18.05.2015
05.06.2015
22.10.2015
226 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
145.00 16.01.2015
05.06.2015
22.10.2015
225 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7105456400
528.00 03.06.2015
05.06.2015
22.10.2015
224 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.splátka nedoplatku plynu
4600170025
550.00 30.04.2015
05.06.2015
22.10.2015
223 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
poplatok za dohodu o splátkach
3301044315
15.00 28.04.2015
11.05.2015
22.10.2015
222 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
8773448960
15.71 07.05.2015
11.05.2015
22.10.2015
221 35763469 Slovak Telekom, a.s.
tablet
7503784419
20.99 04.05.2015
11.05.2015
22.10.2015
220 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
15081266
24.00 04.05.2015
11.05.2015
22.10.2015
219 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
150328
26.16 04.05.2015
11.05.2015
22.10.2015
218 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
145.00 16.01.2015
11.05.2015
22.10.2015
217 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7298236372
528.00 05.05.2015
11.05.2015
22.10.2015
216 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1.splátka nedoplatku plynu
4600170025
550.41 30.04.2015
11.05.2015
22.10.2015
215 36041688 MADE spol. s.r.o.
systémová podpora URBIS
20151304
45.00 02.04.2015
29.04.2015
22.10.2015
214 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu
2015110498
18.63 17.04.2015
21.04.2015
22.10.2015
213 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - marec 2015
150232
59.40 14.04.2015
21.04.2015
22.10.2015
212 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
3772426311
12.43 07.04.2015
10.04.2015
22.10.2015
211 35763469 Slovak Telekom, a.s.
tablet
7502820833
20.99 28.03.2015
10.04.2015
22.10.2015
210 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
150234
21.60 02.04.2015
10.04.2015
22.10.2015
209 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
15080902
24.00 07.04.2015
10.04.2015
22.10.2015
208 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3151017788
133.97 01.04.2015
10.04.2015
22.10.2015
207 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
145.00 16.01.2015
10.04.2015
22.10.2015
206 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7145026936
528.00 07.04.2015
10.04.2015
22.10.2015
205 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - február 2015
150166
59.40 17.03.2015
27.03.2015
22.10.2015
204 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
150134
15.48 06.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
203 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
0771471573
19.06 06.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
202 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - január 2015
150106
24.00 05.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
201 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
15080508
24.00 04.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
200 66925797 KOTULIČ PETR
drevené hračky
82015
55.00 21.01.2015
09.03.2015
22.10.2015
199 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
145.00 16.01.2015
09.03.2015
22.10.2015
198 36409324 Intech Žilina s.r.o.
dodávka a montáž vodovodných batérií a oprava sanity
1002015002
377.00 02.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
197 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7184999631
528.00 04.03.2015
09.03.2015
22.10.2015
196 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
150043
15.84 04.02.2015
09.02.2015
22.10.2015
195 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
3770498059
19.06 09.02.2015
09.02.2015
22.10.2015
194 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
15080159
24.00 04.02.2015
09.02.2015
22.10.2015
193 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
145.00 16.01.2015
09.02.2015
22.10.2015
192 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7293195644
528.00 04.02.2015
09.02.2015
22.10.2015
191 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
nedoplatok za elektrickú energiu
7223497039
11.31 16.01.2015
27.01.2015
22.10.2015
190 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7313145684
528.00 20.01.2015
27.01.2015
22.10.2015
189 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu
4014005881
24.85 20.01.2015
27.01.2015
22.10.2015
188 36041688 MADE spol. s.r.o.
informačný systém URBIS
20150541
179.00 22.01.2015
27.01.2015
22.10.2015
187 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
nedoplatok plynu
7415818703
867.64 23.01.2015
27.01.2015
22.10.2015
186 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
3769543764
19.24 06.01.2015
12.01.2015
22.10.2015
185 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3141043799
749.35 07.01.2015
12.01.2015
22.10.2015
184 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
10.12.2014
28.12.2014
183 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
14747
26.64 12.11.2014
24.11.2014
28.12.2014
182 35926376 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre Šj
140537
31.90 17.11.2014
24.11.2014
28.12.2014
181 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - október 2014
140129
24.00 19.11.2014
24.11.2014
28.12.2014
180 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
mzdová agenda - október 2014
302014
32.00 13.11.2014
25.11.2014
28.12.2014
179 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
5767646032
19.06 10.11.2014
12.11.2014
28.12.2014
178 10947728 KASÁK Stanislav
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
412014
432.06 07.11.2014
12.11.2014
28.12.2014
177 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14083171
24.00 05.11.2014
07.11.2014
28.12.2014
176 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7313094786
680.00 05.11.2014
07.11.2014
28.12.2014
175 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
07.11.2014
28.12.2014
174 31623531 DomSTAV, spol. s.r.o.
materiál na opravu strechy MŠ
13140254
960.00 04.11.2014
07.11.2014
28.12.2014
173 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14082797
24.00 03.10.2014
07.10.2014
28.12.2014
172 31730671 LIVONEC, s.r,o,
revízia hasiacich prístrojov
14082668
55.37 26.09.2014
07.10.2014
28.12.2014
171 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
3766704764
19.06 09.10.2014
09.10.2014
28.12.2014
170 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
účtovná agenda - september 2014
282014
32.00 09.10.2014
10.10.2014
28.12.2014
169 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - september 2014
140114
24.00 20.10.2014
27.10.2014
28.12.2014
168 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
14653
21.24 03.10.2014
07.10.2014
28.12.2014
167 31578454 AQUA DEFEKT, s.r.o.
vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí
20140223
437.52 06.10.2014
09.10.2014
28.12.2014
166 36593222 NOMI Slovakia, s.r.o.
výchovno-vzdelávacie pomôcky
7151080
150.61 06.10.2014
07.10.2014
28.12.2014
165 31623531 DomSTAV, spol. s.r.o.
obrubníky k preliezkam
13140216
308.00 03.10.2014
09.10.2014
28.12.2014
164 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14082508
24.00 05.09.2014
09.09.2014
28.12.2014
163 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7308082965
681.00 05.09.2014
09.09.2014
28.12.2014
162 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
0765761275
16.85 09.09.2014
09.09.2014
28.12.2014
161 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3148010719
896.96 07.10.2014
10.10.2014
28.12.2014
160 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
07.10.2014
28.12.2014
159 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
07.10.2014
28.12.2014
158 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
účtovná agenda - august 2014
222014
32.00 12.09.2014
18.09.2014
28.12.2014
157 46723994 ŽILBYT, s.r.o.
mzdová agenda - august 2014
140101
24.00 15.09.2014
25.09.2014
28.12.2014
156 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
účtovná agenda - júl 2014
202014
32.00 28.08.2014
09.09.2014
28.12.2014
155 46480382 Eva Ďungelová - POINT EXTRA
školenie kuriča
2014220
91.67 23.09.2014
25.09.2014
28.12.2014
154 36631124 Slovenská pošta, a.s.
šeky pre školskú jedáleň
9000776740
11.03 11.09.2014
18.09.2014
28.12.2014
153 44413467 B2B Partner s.r.o.
kancelárske kreslá
14407258
319.20 02.09.2014
09.09.2014
28.12.2014
152 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14082227
24.00 06.08.2014
11.08.2014
28.12.2014
151 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7313042164
681.00 06.08.2014
11.08.2014
28.12.2014
150 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
0764785142
14.32 08.08.2014
11.08.2014
28.12.2014
149 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová agenda - júl 2014
512014
24.00 05.08.2014
11.08.2014
28.12.2014
148 31331131 ŠEVT a.s.
tlačivá pre MŠ
2142207204
11.96 28.08.2014
29.08.2014
28.12.2014
147 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
11.08.2014
28.12.2014
146 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14081897
24.00 04.07.2014
04.07.2014
28.12.2014
145 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7303060586
681.00 04.07.2014
04.07.2014
28.12.2014
144 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
9763640461
14.32 10.07.2014
14.07.2014
28.12.2014
143 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu
401400491
18.64 09.07.2014
14.07.2014
28.12.2014
142 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodné a stočné
3141011738
224.81 04.07.2014
04.07.2014
28.12.2014
141 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
účtovná agenda - jún 2014
172014
32.00 18.07.2014
21.07.2014
28.12.2014
140 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová agenda - jún 2014
422014
24.00 03.07.2014
04.07.2014
28.12.2014
139 10949402 Eduard Mittelham
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
14392
22.32 04.07.2014
04.07.2014
28.12.2014
138 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.
elektrická energia
7223497700
146.00 15.01.2014
04.07.2014
28.12.2014
137 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
Škola a stravovanie - ročné predplatné
21414608
98.00 11.07.2014
14.07.2014
28.12.2014
136 31730671 LIVONEC, s.r,o,
technik PO a činnosť BTS
14081584
24.00 10.06.2014
11.06.2014
28.12.2014
135 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
plyn
7253087798
681.00 05.06.2014
11.06.2014
28.12.2014
134 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón
9762629342
14.32 10.06.2014
11.06.2014
28.12.2014
133 37905104 Materská škola Jarná 2602/7
účtovná agenda - máj 2014
102014
32.00 13.06.2014
17.06.2014
28.12.2014
132 37900137 Stredisko služieb škole
mzdová agenda - máj 2014
342014
24.00 09.06.2014
11.06.2014
28.12.2014
« späť 1 3 5 6 7 8 9 10 ďalej »