Obec Lietava

GOSPELOVÝ FESTIVAL 2012

     V nedeľu 27 mája sa v Osvetovom stredisku v Lietave stretli všetky spevokoly lietavskej farnosti. Zaspievaním dvoch piesni sa prezentovalo 14 spevokolov. V plnej sále sme privítali starostov jednotlivých dedín farnosti.
     Festival moderovali už zohratí p.kaplán Daniel Šedík a študentka Veronika Čibenková. Postupne uviedli nasledovné súbory:
 • SPEVÁCKY ZBOR BREZANY
 • RIN-TIN-TIN
 • CIBUĽNÍK
 • OVEČKY
 • PODHORČAN
 • CECILKOVIA
 • HôRČAN
 • QUARTETO
 • ZÁVADSKÉ ŽENY
 • BITAROVANKA
 • SPEVÁCKY ZBOR HôRKY
 • BUKOVINKA
 • CIRKEVNÝ ZBOR BITAROVÁ
 • LIETAVA
     Po hlavnej časti si vedúci jednotlivých súborov prevzali z rúk starostu obce Ing.Pavla Gašpierika diplomy. Zároveň starosta všetkým poďakoval  a pripomenul, že úroveň súborov z roka na rok stúpa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.