Obec Lietava

GOSPEL 2013

"Prešiel rok a sme tu zas, práve dnes je gospelu čas.
 Zaspievajme piesne chvály, aj vy veľkí, aj my malí.
 R: Preto dnes je správny čas, poďakovať za náš hlas
     hudbou, piesňou radosti, dar lietavskej farnosti."
 (hymna gospelového festivalu lietavskej farnosti)
 
     Tento rok sa už po 4krát stretli  spevokoly celej farnosti v Miestnom osvetovom stredisku
v Lietave a to 19.mája. Osvetové stredisko ešte nikdy nezažilo taký nával.
     Moderátori p.kaplán Daniel Šedík a Veronika Čibenková privítali všetkých prítomných - p.farára Mons.Stanislava Beláka s p.kaplánom Róbertom Hanuliakom, starostu obce Lietava Ing.Pavla Gašpierika spolu so všetkými starostami okolitých obcí, ktorí prišli podporiť vystúpenie svojich súborov, všetkých členov 14 súborov a samozrejme aj početné obecenstvo.
     Všetci prítomní zažili pekné spoločenstvo, vypočuli si veľa pekných piesní a porozprávali sa s farníkmi, ktorých tak často nestretávajú, len pri vzácnejších príležitostiach, ako bola táto.
Pocítili  sme to ako  stretnutie jednej veľkej farskej rodiny.
     Veríme, že všetci prítomní prežili peknú svätodušnú nedeľu a už teraz sa tešíme na 5. ročník gospelového festivalu lietavskej farnosti.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.