Obec Lietava

Gospelový festival 2014

Piaty ročník gospelového festivalu

     V nedeľu 8. júna 2014 sa pri príležitosti konania V. ročníka Gospelového festivalu stretli spevokoly celej Lietavskej farnosti v Miestnom osvetovom stredisku v Lietave. Osvetové stredisko, ako po minulý rok bolo plné spevu, hudby a priateľskej atmosféry. Moderátori podujatia p. kaplán Daniel Šedík a Veronika Čibenková privítali prítomných - správcu farnosti Mons. Stanislava Beláka, starostov okolitých obcí, ktorí prišli podporiť vystúpenie svojich súborov, ako i členov 15-tich súborov a početné obecenstvo. Prítomných privítal i starosta hostitľskej obce Lietava, ktorý vyslovil poďakovanie Farskému úradu Lietava za organizáciu podujatia a prítomným hosťom a občanom celej farnosti za účasť na podujatí s odkazom, že „obci Lietava a všetkým obciam Lietavskej farnosti je cťou sa spolupodieľať na takýchto aktivitách“.  Prítomní hostia a účastníci podujatia zažili krásne chvíle, vypočuli si veľa pekných piesní a porozprávali sa so susedmi, známymi a farníkmi, ktorých stretávajú niekedy len pri vzácnejších príležitostiach, ako bola táto.

     Veríme, že všetci prítomní prežili peknú svätodušnú nedeľu a tešíme sa na ďalší ročník festivalu Lietavskej farnosti, ktorý spája už piaty rok všetkých ľudí dobrej vôle.

Zdroj: obecný úrad 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.