Obec Lietava

Vzácna návšteva na Lietavskom hrade

Návšteva poslanca NR SR na Lietavskom hrade

   V sobotu 7. júna 2014 v dopoludňajších hodinách navštívil obec Lietava a Národnú kultúrnu pamiatku Hrad Lietava poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, ktorý bol sprevádzaný zástupcami obce Lietava a výkonným riaditeľom Združenia na záchranu Lietavského hradu Ľubomírom Chobotom. Riaditeľom združenia mu boli v rámci prehliadky hradu prezentované vypracované projektové dokumentácie, ako aj zrealizované archeologické, záchranné a rekonštrukčné práce za posledných 10 rokov pôsobenia. V rámci obhliadky hradu bola prejednávaná aj tohtoročná problematika implementácie projektu Ministerstva kultúry SR a MPSVaR SR, na základe ktorého združenie plánuje v roku 2014 zapojiť do obnovy kultúrneho dedičstva na hrade Lietava celkom pätnásť nezamestnaných občanov väčšinou z obce Lietava. Výkonný riaditeľ združenia upozornil na skutočnosť, že projekt napriek priaznivému počasiu stále nie je spustený z dôvodu nedokončených zmluvných formalít na MPSVaR SR. Po ukončení obhliadky hradu sa pán poslanec rozlúčil s prítomnými zástupcami samosprávy a združenia a skonštatoval, že od návštevy v minulosti a s porovnaním zo súčasným stavom, sa na hrade sa vykonalo „kus roboty“.

Zdroj: Združenie na záchranu Lietavského hradu, obecný úrad Lietava

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.