Starosta obce

Ing. Pavol Gašpierik

starosta obce

Kontakt:
tel.: 041/5971027
e-mail: oulietava@lietava.info
 
 
Vítame Vás na novej internetovej stránke Obce Lietava, prostredníctvom ktorej chceme Vám, ich návštevníkom poskytnúť informácie o histórii a súčasnosti Lietavy, jej pamätihodnostiach, kultúrnych pamiatkach a aktuálnych udalostiach.
 
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce