Zamestnanci obecného úradu

  
 
  
 Martina Brezániová  Ekonomika, mzdy, účtovníctvo a personálne veci, sekretariát starostu
 Oľga Tomaščíková   
 Matričný úrad, miestne dane, poplatky, stavebné veci a životné prostredie
 Mária Čibenková  Sociálne veci, civilná ochrana, požiarna ochrana, kultúra a správa cintorínov
 Vladimír Furmánek  Správa a údržba majetku obce
 Miroslav Labuda  Správa a údržba majetku obce
 Ing. Milan Matejkov  Hlavný kontrolór obce