Obec Lietava

TERMÍNY ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI V ROKU 2017

 
V roku 2017 bude zabezpečovaný zber zložiek separovaného odpadu /PET fľaší, TETRA pakov, plechovníc z piva a nápojov/ a ich odvoz na spracovanie a likvidáciu v zbernom dvore Združenia obcí Rajecká dolina v nasledovných termínoch:
 
   I. polrok:                          II. polrok:
 
16. 01. 2017            10. 07. 2017
13. 02. 2017            14. 08. 2017
13. 03. 2017            11. 09. 2017
10. 04. 2017              9. 10. 2017
15. 05. 2017            13. 11. 2017
12. 06. 2017            11. 12. 2017
 
 
Separovaný odpad je potrebné uložiť v uzatvorených plastových vreciach na dostupné miesto pred rodinným domom v určených termínoch, za účelom ich centrálneho zberu zamestnancami obce. O termínoch mesačných zberov, príp. ich zmene budú občania obce informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
 
zdroj: obecný úrad
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.