Obec Lietava

 
 
 V stredu 15. marca 2017 v popoludňajších hodinách sa z priestorov obradnej siene Obecného úradu v Lietave ozýval džavot maličkých detí, s ktorými sa ich rodičia zúčastnili na slávnostnom "Uvítaní detí do života". Túto milú slávnosť, na ktorú sú pozývaní rodičia s ich novonarodenými deťmi, pripravila obec spoločne so Zborom pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Lietave. Po slávnostnom príhovore boli jednotlivé deti predstavené prítomným rodičom a hosťom.  Na záver sa rodičia podpísali do pamätnej knihy, prevzali od starostu obce kvetinu a darček, po čom nasledovalo spoločné foto.
 
 
Deti narodené v obci v roku 2016: 
Jakub Matejkov, Emma Ďuratná, Katarína Hradská, Nikol a Natália Gaňové, Jakub Hubočan, Nikolas Belan, Jakub Kubík, Dávid Belan, Vladimír Balvín, Lucia Moravcová, Karolína Brezániová, Ema Janošková, Jakub Vessa, Jerguš Kalina, Oliver Papšo, Vivien Šušková, Patrik Gažica, Linda Šimková.
    

„Rodičom želáme v ich veľkom, krásnom, ale aj zodpovednom poslaní veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším občanom šťastné a radostné detstvo. 

Zdroj: obecný úrad

 

OFICIÁLNE STRÁNKY OBCE LIETAVA


V
ítame Vás na internetovej stránke Obce Lietava, prostredníctvom ktorej chceme Vám, ich návštevníkom poskytnúť informácie o histórii a súčasnosti Lietavy, jej pamätihodnostiach, kultúrnych pamiatkach a aktuálnych udalostiach.
 
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
 
 

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.