Obec Lietava

aktuálne z Miestnej knižnice v Lietave

09.09. 2012
Vážení čitatelia, v Miestnej knižnici v Lietave je dnešným dňom spustená skúšobná prevádzka s umožnením bezplatného prístupu na internet. 
 K dispozícii sú dva počítače inštalované s prispením Obce Lietava a na základe darovacej zmluvy od spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA.   
Hodiny pre verejnosť sú v čase úradných hodín miestnej knižnice, t. j. KAŽDÚ STREDU od 13.00 do 18.00 hod. Viac informácií na tel. č. : 041/5003544 u p. Čibenkovej.
 
                                                                                   Ing. Pavol Gašpierik
                                                                                       starosta obce
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.