Obec Lietava

28.03. 2020
Aktuálna informácia
 
     V sobotu 28. marca 2020 prebehlo pátranie po nezvestnej osobe - občianke z Obce Lietava. Po informovaní orgánov polície, IZS a nasadení zložiek DHZ Lietava za spolupráce s dobrovoľníkmi a občanmi obce sa podarilo po niekoľkých hodinách nezvestnú osobu vypátrať a nájsť zdravotne v poriadku.

      Obec Lietava sa týmto chce poďakovať okolitým obciam za spoluprácu pri informovaní verejnosti, všetkým občanom za poskytnuté telefonické informácie, ktoré dopomohli k lokalizácii pohybu nezvestnej osoby, ako i príslušníkom Dobrovoľného hasičského zboru Lietava, ŠK Lietava, občanom obce z Lietavy, Lietavskej Závadky a Majera za nezištnú pomoc a podporu pri pátraní.  Zásah riadil zástupca starostu Ing. Stanislav Košša v úzkej súčinnosti s obecným úradom a občanmi zúčastnenými na pátraní. 

zdroj: Obec Lietava

AKTUÁLNE

 Klikni →Aktualizované opatrenia 27. 03. 2020


 

VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU

 

NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 ....Informácia prijatá dňa 27. 03. 2020 od Odboru krízového riadenia OÚ Žilina v čase 21.10 hod.

 

   Vláda SR rozširuje núdzový stav od termínu 28. 03. 2020 /sobota/ na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

zdroj: Vláda SR

 

 


 

27. 03. 2020

 

OZNAM

    Na základe zverejnenej informácie o počte 5 osôb evidovaných v obci Lietava v súvislosti s koronavírusom na stránke Národného centra zdravotníckych informácií, obec telefonicky overila uvedenú informáciu na Odbore krízového riadenia Okresného úradu Žilina.

AKTUÁLNY STAV

     Po telefonickom hovore s RÚVZ v Žiline, protiepidemiologickom oddelení bolo Odboru krízového riadenia OÚ Žilina oznámené, že v obci Lietava sú 5 rodinní príslušníci v domácej karanténe a domácu karanténu dodržujú. Testy na prítomnosť koronavírusu u osôb v karanténe sú negatívne.

zdroj:RÚVZ Žilina, Odbor krízového riadenia OÚ Žilina


 


 

25.3.2020

KLIKNI  → Aktualizované opatrenia na území Obce Lietava


25.3.2020

KLIKNI → Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

- prerušenie vyučovania na základných a materských školách

- zápis do základnej školy

- žiadosť o prijatie do materskej školy

- prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy


 

Opatrenia Úradu vlády Slovenskej republiky 

25.3.2020 

   Úrad Vlády SR vydal nové opatrenia vo vzťahu k ochrane obyvateľov pred šírením koronavírusu COVID-19.

Opatrenia vlády 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

25.3.2020

     Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Opatrenie č. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2732/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2733/2020 zo dňa 24. 03. 2020 

zdroj: ÚVZ SR


 

OZNAM 

25.3.2020

     Vážení občania, farská charita spolu s animátormi našej farnosti v rámci prijímaných opatrení proti šíreniu koronavírusu - Covid 19 ponúkajú 

službu nákupu potravín 

pre osamelých seniorov /nad 65 rokov/ a odkázaných ľudí /v karanténe/, ktorí túto pomoc potrebujú. O službu môžete požiadať na kontaktnom telefónnom čísle farskej charity 0904 333 922 alebo zavolať na Farský úrad v Lietave. Služba je ponúkaná bezplatne, žiadateľ uhradí len sumu za nákup potravín.

Kontaktné telefónne číslo, na ktorom môžete požiadať o pomoc s nákupom potravín: 0904 333 922

 


OZNAM OBCE

25.3.2020

     Obec Lietava odporúča všetkým občanom, aby obmedzili v čo najväčšej možnej miere sociálne kontakty a opúšťali svoje domovy len na nevyhnutný čas. Znížime tým riziko ohrozenia seba, svojich blízkych a celého okolia. Zároveň žiadame občanov trvalo používať ochranné rúška pri pohybe na verejnosti, dodržiavať opatrenia úradu verejného zdravotníctva, preventívne opatrenia obce a pravidlá pri návšteve predajní potravín, prevádzky pošty a priestorov úradov.

CHRÁNIME TÝM SEBA AJ OSTATNÝCH - ĎAKUJEME

zdroj: obecný úrad


 

OBMEDZENIE OTVÁRACÍCH HODÍN POŠTY LIETAVA

     Slovenská pošta oznamuje, že v snahe zamedziť ďalšiemu šíreniu koronavírusu COVID-19 bude Pošta v Lietave od 23. 03. 2020 do 27. 03. 2020 otvorená v obmedzenom režime v čase od 08.15 do 11.15 hod.

zdroj: Slovenská pošta 

 


 

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE - ZAVEDENIE PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU OD  23. 03. 2020

 

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime. Upozornenie: Do prázdninového režimu bude zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie.

Oznam na webovom sídle ŽSK: 

http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli:

www.cp.sk.   

zdroj: Žilinský samosprávny kraj 

 


 

OBMEDZENIE OTVÁRACÍCH HODÍN ZDRAVOTNÉHO STREDISKA A LEKÁRNE

 Z dôvodu vypuknutia nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom bude Zdravotné stredisko vrátane lekárne v Lietavskej Lúčke uzatvorené každú stredu v dobe od 12.30 hod. z dôvodu preventívnych prehliadok v detských ambulanciách až do odvolania.

 

zdroj: Lekáreň Lietavská Lúčka, s.r.o. 
OZNAM - OCHRANNÉ RÚŠKA
  Oznamujeme občanom, že ochranné rúška sú priebežne distribuované najzraniteľnejším skupinám obyvateľov /pre dospelých nad 60 rokov a deti/ z prvej dodávky 500 ks rúšok obstaranej obcou. Zároveň budú distribuované rúška od dobrovoľných darcov a šičiek z obce, ktoré sú sústreďované na obci. 
zdroj: obecný úrad
 
OZNAM-ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
Spoločný obecný úrad - stavebný úrad Višňové
  Oznamujeme občanom, že na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. 03. 2020 o prijatí opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID 19 Spoločný obecný úrad Višňové oznamuje, že od 23. 03. 2020 do odvolania zavádza na stavebnom úrade obmedzenie úradných hodín nasledovne: Streda od 07.00 do 15.00 hod.
zdroj: Obec Višňové

OZNAM

PODVODNÉ KONANIA NA SENIOROCH 

     V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty a ponuky pochybných farmakologických prípravkov, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak je niekto svedkom obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu na linke: 158.

zdroj: 
Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 
 
 
 
pdf Opatrenia Vlády SR 206.7 KB
pdf AKTUÁLNE PREVENTÍVNE OPATRENIA OBCE "COVID-19" 217.1 KB
pdf Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 826.6 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.114 z 15.3.2020 803.2 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.113 z 15.3.2020 378.4 KB
pdf Oznam pre verejnosť-úprava úradných hodín 180.5 KB
pdf oznam-stavebny-urad 181.3 KB
pdf ÚKŠ -súhrn opatrení 119.3 KB
pdf Opatrenia ÚKŠ SR 204.8 KB
pdf karantenne-opatrenie-ucinne-od-19_03_2020 328.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020 536.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_povinnost_nosit_ruska_24032020 408 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020 334.4 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020-1 341.7 KB
pdf opatrenia-msvvas-sr 435.1 KB
pdf aktualizovane-opatrenia-obce-2532020 394.9 KB
pdf opatrenia-aktualizovane-27032020 435 KB

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.