Obec Lietava

VEĽKOKAPACITNÉ   KONTAJNERY
 
Oznamujeme občanom, že dňa 18.októbra 2021(pondelok) budú v častiach obce rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery
na objemný odpad z domácností.
 
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov obce, nie pre podnikateľské subjekty za účelom likvidácie odpadu v rámci svojich aktivít (odpad zo stavebnej činnosti). V prípade, že bude takáto činnosť zistená, obec si uplatní úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu.
 
Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, pneumatík, elektroodpadu, batérií, akumulátorov a nebezpečného odpadu (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

​zdroj: Obecný úrad
Zber papiera
výmenou za toaletný papier sa v našej obci uskutoční
dňa 19.10.2021 /v utorok/ nasledovne:
1500 pred Jednotou v Majeri
1530 pred OcÚ v Lietave
1550 v Lietavskej Závadke
zdroj:obecný úrad

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

 

zdroj: obecný úrad

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.