Obec Lietava

SSE-Distribúcia a.s. oznamuje občanom, že dňa 18. 11. 2021 od 7.30 hod.  do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie v časti obce. Zoznam odberných miest a rodinných domov je uvedený v prílohe.
 
zdroj: obecný úrad
pdf oznam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie 109.3 KB
ZBER STARÉHO ELEKTROODPADU

sa v našej obci uskutoční v dňoch 9. - 11. novembra 2021 Elektroodpad je potrebné uložiť v areáli obecného úradu.
 
Zdroj: Obecný úrad

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

 

zdroj: obecný úrad

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.