Obec Lietava

Závadské ženy

Závadské ženy
 
V obci Lietavská Závadka pôsobí od roku 1996 folklórna spevácka skupina: "Závadské ženy"

Nacvičuje v miestnom MÚZEU - bývalej škole.  Súbor zbiera, spieva a zaznamenáva starodávne ľudové piesne z regiónu Lietavskej doliny a okolia Žiliny.  Doteraz nazbierali asi 150 piesní. V rámci svojho programu scénicky vyjadrujú príbehy a zvyky z minulosti.
Nahrali 2 CD a magnetofónové kazety, videofilm. V rámci kultúrnych podujatí vystupujú v Lietave a Lietavskej Závadke, okolitých obciach, Žiline, Terchovej, Východnej, Vysokých Tatrách a inde. Skupina má 23 členov (12 žien, 5 mužov, z toho 2 harmonikári, 6 detí). Vedúcou FSS je Helena Zjavková.

Kontakt v prípade záujmu o vystúpenie, prípadne ďalšie informácie možno získať na adrese:

Helena Zjavková

Lietavská Závadka 30
013 18  Lietava                 Tel: 041/597 11 44 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.