Obec Lietava

20.04. 2020
Aktuálna informácia
 
     V sobotu 28. marca 2020 prebehlo pátranie po nezvestnej osobe - občianke z Obce Lietava. Po informovaní orgánov polície, IZS a nasadení zložiek DHZ Lietava za spolupráce s dobrovoľníkmi a občanmi obce sa podarilo po niekoľkých hodinách nezvestnú osobu vypátrať a nájsť zdravotne v poriadku.

      Obec Lietava sa týmto chce poďakovať okolitým obciam za spoluprácu pri informovaní verejnosti, všetkým občanom za poskytnuté telefonické informácie, ktoré dopomohli k lokalizácii pohybu nezvestnej osoby, ako i príslušníkom Dobrovoľného hasičského zboru Lietava, ŠK Lietava, občanom obce z Lietavy, Lietavskej Závadky a Majera za nezištnú pomoc a podporu pri pátraní.  Zásah riadil zástupca starostu Ing. Stanislav Košša v úzkej súčinnosti s obecným úradom a občanmi zúčastnenými na pátraní. 

zdroj: Obec Lietava

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.