Obec Lietava

DOBA PLASTOVÁ
V sobotu 23.3.2019 sme siedmi dobrovoľníci (z toho tri deti) vyzbierali v priebehu troch hodín 20 vriec odpadkov v okolí rieky a hlavnej cesty v smere Lietava-Majer po Lietavskú Lúčku. Odpad bol naozaj pestrý: plastové fľaše a obaly, plechovky, sklo, odevy, pneumatiky, káble, autobatérie... Dokonca sme našli odhodené mŕtve šteniatka. Kedy konečne nezodpovední ľudia pochopia, že odpadky do prírody nepatria?! Veľká vďaka všetkým zúčastneným a našim podporovateľom. Tešíme sa, že sme svojou trochou prispeli ku krajšiemu životnému prostrediu.           Tomáš Bielik

Jarné upratovanie

TERMÍNY ZBERU PLASTOVÝCH VRIEC V ROKU 2019

 
V roku 2019 bude zabezpečovaný zber vriec - obaly z plastov /PET fľaší, TETRA pakov, plechovníc z piva a nápojov/ a ich odvoz na spracovanie a likvidáciu v zbernom dvore Združenia obcí Rajecká dolina v nasledovných termínoch:
 
   I. polrok:                          II. polrok:

08. 01. 2019            23. 07. 2019
05. 02. 2019            20. 08. 2019
05. 03. 2019            17. 09. 2019
26. 03. 2019            15. 10. 2019
23. 04. 2019            12. 11. 2019
28. 05. 2019            10. 12. 2019
25. 06. 2019            
 
Separovaný odpad je potrebné uložiť v uzatvorených plastových vreciach na dostupné miesto pred rodinným domom v určených termínoch, za účelom ich centrálneho zberu zamestnancami obce. O termínoch mesačných zberov, príp. ich zmene budú občania obce informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
 
zdroj: obecný úrad
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.